Veggietiger awakens

I realise that I have been sleepwalking in a nightmare of greed, competition and busyness. I decide to awaken and start living a good and meaningful life – including worklife. I decide to start my journey of transcendence: from a man-eating tiger to a vegetarian tiger. The Tales of Transcendence begin… “I’m dreaming. I notice that I’m standing in water. From the reflection in water I see I’ve become a tiger;  orange fur, black stripes, sharp teeth and claws. I want meat, lots of meat…” 

Vegetiikeri havahtuu

Tajuan olleeni unissakävelijä, keskellä ahnehtimisen, kilpailun ja kiireen painajaista. Päätän herätä, elää merkityksellisempää elämää – myös työelämää. Päätän aloittaa uudistumisen matkan: ihmissyöjätiikeristä kasvissyöjätiikeriksi. Uudistumisen tarina alkaa… “Näen unta, huomaan seisovani vedessä. Veden kuvajaisesta havaitsen muuttuneeni tiikeriksi; oranssia karvaa, mustia raitoja, teräviä hampaita ja kynsiä. Haluan lihaa, paljon lihaa…”