Radical Humanity

How do I become free of my fears? Can I forget Me, and think Us?  Life and Death. By forgetting Me, I will enjoy both.I want to feel the oneness, the connection between all living beings.  Overlord of this planet or one species among others? Limitless economic growth or spiritual learning spiral? Consumption race or… Continue reading Radical Humanity

Radikaali ihmisyys

Miten pääsen vapaaksi peloistani?  Voinko unohtaa Minän, ja ajatella Me?  Elämä ja Kuolema. Kun unohdan Minän, nautin kummastakin.Haluan tuntea ykseyden kaikkien elävien olentojen välillä.  Luomakunnan herra vai yksi laji muiden joukossa? Rajaton talouskasvu vai  henkisen oppimisen nousukierre? Kulutuskilpa vai kohtuullisuus? Kilpailukiire vai mielenrauha? Voittaminen vai  auttaminen? Sota vai rauha? Tarinamme muuttuessa kaikki muuttuu. Millä tarinalla… Continue reading Radikaali ihmisyys

Interdependence Day

Why are we celebrating Independence Day? There’s been many wars for  independence. You can’t have a war for interdependence – against whom would you fight? What about business?  What happens in the workplace? Trade wars, market conquests, competition, silos, workplace bullying and endless rush. Constantly offering an experience of inadequacy. Doesn’t sound like fun.  Sustainable… Continue reading Interdependence Day

Keskinäisriippuvuuden päivä

Miksi juhlimme itsenäisyyspäivää? Itsenäisyyden vuoksi on käyty paljon sotia. Keskinäisriippuvuuden vuoksi ei voi sotaa käynnistää – ketä vastaan sen sotisit? Entä liike-elämä? Mitä työpaikoilla  tapahtuu? Kauppasodat, markkinoiden valtaamiset, kilpailu, siilot, työpaikkakiusaaminen ja loputon kiire.  Jatkuvasti tarjolla riittämättömyyden kokemus. Ei kuulosta hauskalta. Kestävä liiketoiminta syntyy yhteenkuuluvuuden tunteesta ja jatkuvan inspiraation rakentamisesta, ei muiden voittamisesta. Voisimmeko luopua… Continue reading Keskinäisriippuvuuden päivä

Vegetiikerin visio

Haluan tehdä merkityksellistä työtä, palvella yhteisiä tavoitteitamme ja rakentaa kaunista tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Muillekin kuin ihmissukupolville. Miten tiikeri luopuu raivostaan, laskee irti täyden voimansa niin lempeästi, että koko viidakko iloitsee? Voimmeko kaikki tulla Vegetiikereiksi, löytää voiman ja rauhan? Voimmeko lopettaa planeetan tyhjäksi ahmimisen, ja muuttua planeetan hoivaajiksi? Haluan rakastaa ehdoitta. Haluan muuttua kasvissyöjätiikeriksi. Vahvaksi ja… Continue reading Vegetiikerin visio

Living spaciously

Thoughts. My head is full of them. Cogito, ergo sum. I think, therefore I am. Do I choose my thoughts, or do they choose me? Do I think, or does thinking happen to me? If I can’t control my thoughts, are they mine, and therefore do I exist? Is there space in me for big thoughts?… Continue reading Living spaciously

Elä väljästi

Ajatukset. Pääni on täynnä niitä. Cogito, ergo sum. Ajattelen, olen siis olemassa. Valitsenko minä ajatukseni, vai valitsevatko ne minut? Ajattelenko, vai tapahtuuko ajattelu minulle? Jos en hallitse ajatuksiani, ovatko ne minun, ja siten olenko olemassa? Onko minussa tilaa suurille ajatuksille? Tai hyvin pienille. Ehkä ajatukset  itse eivät ole tärkeitä? Voisin kiinnittää huomioni ajatusteni suhteisiin. Musiikki… Continue reading Elä väljästi

Renaissance 2.0

Lack of concentration and wildly galloping mind is reaping a grim harvest just like Black Death in the Middle Ages. Now the main casualties of being busy are feeling of sufficiency and purpose, and truly creative innovations.   There’s a climate crisis and mass extinction of species going on. This time not caused by a meteorite… Continue reading Renaissance 2.0

Renessanssi 2.0

Keskittymiskyvyn puute ja laukalle karannut mieli niittää julmaa satoa kuin musta surma keskiajalla. Nyt kiireeseen kuolee riittävyyden ja merkityksen tunne, myös uudet oivallukset. Meillä on ilmastokriisi ja lajien sukupuuttojen aalto. Tällä kertaa  tuhoisa meteoriitti ei tule avaruudesta, vaan se olemme me itse. Ehkä se on lyhytnäköisyytemme, savanniapinan putkinäkö, metsästäjä-keräilijän vaistoahneus, jonka sokaisemana shoppailemme itsemme hengiltä? Meidän… Continue reading Renessanssi 2.0