Lighthouse of Presence

A lighthouse doesn’t run around the beach to find a ship to rescue. It stands serenely on a high cliff and lets its own light shine. Is happy to help in case someone notices the light. Doesn’t mind if no one pays attention. I open my light. I am totally present. I know others will… Continue reading Lighthouse of Presence

Läsnäolon majakka

Majakka ei ryntäile pitkin rantakallioita löytääkseen pelastettavan laivan. Se seisoo tyynenä korkealla kalliolla ja loistaa valoaan. Auttaa mielellään siinä tapauksessa, että joku huomaa valon. Ei pahastu, jos jää huomaamatta. Avaan oman valoni. Olen täysin läsnä. Tiedän muiden rauhoittuvan ja liittyvän läsnäolon kenttään. Ja sitten kaikki on mahdollista. Kun on sovussa nykyhetken kanssa, ei ole koskaan… Continue reading Läsnäolon majakka

8th floor

When I was a child I had a recurring nightmare. I am in the elevator – we live in a block of flats, on the 5th floor of a 7-floor building. My mother has forbidden me to use the elevator alone, so I’m nervous. I push button 5, the elevator starts its journey with a… Continue reading 8th floor

8. kerros

Näin lapsena toistuvaa painajaista. Olen hississä – asumme 7-kerroksisen talon 5. kerroksessa. Äiti on kieltänyt menemästä yksin hissiin, hermostuttaa. Painan 5-nappia, hissi lähtee natisten liikkeelle. … 2 … 3 … 4 … (entä jos se ei pysähdy)… 5 (pysähdy!) … 6 (ei, minua on kielletty menemästä ylemmäs) … 7 (apua!) … 8 …. 9 …… Continue reading 8. kerros

Hunter-gatherers of a New Era

We have the brains of hunter-gatherers. Born on the savannah a long time ago. Served us well for a while. Now we’re in offices, staring at laptops, galloping from one meeting to another. Multi-hustling. Economy and Growth must be re-thought: from Gross National Product competitions to  communities that help each other. Time must be re-thought:… Continue reading Hunter-gatherers of a New Era

Uuden ajan metsästäjä-keräilijät

Meillä on metsästäjä-keräilijän aivot. Ne syntyivät savannilla kauan sitten. Palvelivat hyvin jonkin aikaa. Nyt istumme toimistoissa, tuijotamme tietokonetta, laukkaamme  palaverista toiseen. Monitoheloiden.  Talous ja kasvu on ajateltava uusiksi: (b)ruttokansantuotteella kilpailemisesta toisiaan auttaviin yhteisöihin. Aika on ajateltava uusiksi: kvartaaleista sukupolviin, seuraavan tavoitteen jahtaamisesta tässä hetkessä kukoistamiseen. Ei enää hukkatavaraa tai hukka-ajatuksia. Mentaalimetsästäjät. Kevyesti askeltaen maapallon ja ihmismielen… Continue reading Uuden ajan metsästäjä-keräilijät

Veggietiger awakens

I realise that I have been sleepwalking in a nightmare of greed, competition and busyness. I decide to awaken and start living a good and meaningful life – including worklife. I decide to start my journey of transcendence: from a man-eating tiger to a vegetarian tiger. The Tales of Transcendence begin… “I’m dreaming. I notice that I’m standing in water. From the reflection in water I see I’ve become a tiger;  orange fur, black stripes, sharp teeth and claws. I want meat, lots of meat…” 

Vegetiikeri havahtuu

Tajuan olleeni unissakävelijä, keskellä ahnehtimisen, kilpailun ja kiireen painajaista. Päätän herätä, elää merkityksellisempää elämää – myös työelämää. Päätän aloittaa uudistumisen matkan: ihmissyöjätiikeristä kasvissyöjätiikeriksi. Uudistumisen tarina alkaa… “Näen unta, huomaan seisovani vedessä. Veden kuvajaisesta havaitsen muuttuneeni tiikeriksi; oranssia karvaa, mustia raitoja, teräviä hampaita ja kynsiä. Haluan lihaa, paljon lihaa…”