8th floor

When I was a child I had a recurring nightmare. I am in the elevator – we live in a block of flats, on the 5th floor of a 7-floor building. My mother has forbidden me to use the elevator alone, so I’m nervous. I push button 5, the elevator starts its journey with a… Continue reading 8th floor

8. kerros

Näin lapsena toistuvaa painajaista. Olen hississä – asumme 7-kerroksisen talon 5. kerroksessa. Äiti on kieltänyt menemästä yksin hissiin, hermostuttaa. Painan 5-nappia, hissi lähtee natisten liikkeelle. … 2 … 3 … 4 … (entä jos se ei pysähdy)… 5 (pysähdy!) … 6 (ei, minua on kielletty menemästä ylemmäs) … 7 (apua!) … 8 …. 9 …… Continue reading 8. kerros

Hunter-gatherers of a New Era

We have the brains of hunter-gatherers. Born on the savannah a long time ago. Served us well for a while. Now we’re in offices, staring at laptops, galloping from one meeting to another. Multi-hustling. Economy and Growth must be re-thought: from Gross National Product competitions to  communities that help each other. Time must be re-thought:… Continue reading Hunter-gatherers of a New Era

Uuden ajan metsästäjä-keräilijät

Meillä on metsästäjä-keräilijän aivot. Ne syntyivät savannilla kauan sitten. Palvelivat hyvin jonkin aikaa. Nyt istumme toimistoissa, tuijotamme tietokonetta, laukkaamme  palaverista toiseen. Monitoheloiden.  Talous ja kasvu on ajateltava uusiksi: (b)ruttokansantuotteella kilpailemisesta toisiaan auttaviin yhteisöihin. Aika on ajateltava uusiksi: kvartaaleista sukupolviin, seuraavan tavoitteen jahtaamisesta tässä hetkessä kukoistamiseen. Ei enää hukkatavaraa tai hukka-ajatuksia. Mentaalimetsästäjät. Kevyesti askeltaen maapallon ja ihmismielen… Continue reading Uuden ajan metsästäjä-keräilijät

Veggietiger awakens

I realise that I have been sleepwalking in a nightmare of greed, competition and busyness. I decide to awaken and start living a good and meaningful life – including worklife. I decide to start my journey of transcendence: from a man-eating tiger to a vegetarian tiger. The Tales of Transcendence begin… “I’m dreaming. I notice that I’m standing in water. From the reflection in water I see I’ve become a tiger;  orange fur, black stripes, sharp teeth and claws. I want meat, lots of meat…” 

Vegetiikeri havahtuu

Tajuan olleeni unissakävelijä, keskellä ahnehtimisen, kilpailun ja kiireen painajaista. Päätän herätä, elää merkityksellisempää elämää – myös työelämää. Päätän aloittaa uudistumisen matkan: ihmissyöjätiikeristä kasvissyöjätiikeriksi. Uudistumisen tarina alkaa… “Näen unta, huomaan seisovani vedessä. Veden kuvajaisesta havaitsen muuttuneeni tiikeriksi; oranssia karvaa, mustia raitoja, teräviä hampaita ja kynsiä. Haluan lihaa, paljon lihaa…”