Radical Humanity

How do I become free of my fears? Can I forget Me, and think Us?  Life and Death. By forgetting Me, I will enjoy both.I want to feel the oneness, the connection between all living beings.  Overlord of this planet or one species among others? Limitless economic growth or spiritual learning spiral? Consumption race or… Continue reading Radical Humanity

Radikaali ihmisyys

Miten pääsen vapaaksi peloistani?  Voinko unohtaa Minän, ja ajatella Me?  Elämä ja Kuolema. Kun unohdan Minän, nautin kummastakin.Haluan tuntea ykseyden kaikkien elävien olentojen välillä.  Luomakunnan herra vai yksi laji muiden joukossa? Rajaton talouskasvu vai  henkisen oppimisen nousukierre? Kulutuskilpa vai kohtuullisuus? Kilpailukiire vai mielenrauha? Voittaminen vai  auttaminen? Sota vai rauha? Tarinamme muuttuessa kaikki muuttuu. Millä tarinalla… Continue reading Radikaali ihmisyys

Peace Treaty

This planet doesn’t belong to us humans. The nature isn’t for us to exploit it. We are the planet, we are the nature. If the nature ends, we also end.  We must find a new “us” – from Humankind to Livingkind. All living and sentient beings. We have the same destiny. To survive, we need… Continue reading Peace Treaty

Published
Categorized as Tales

Rauhan sopimus

Tämä planeetta ei kuulu meille ihmisille. Luonto ei ole olemassa, jotta voisimme käyttää sen loppuun. Me olemme planeetta, me olemme luonto.  Jos luonto loppuu, lopumme mekin.  Meidän on löydettävä uusi “me” – Ihmiskunnan sijaan Elonkunta. Kaikki elävät ja tuntevat olennot. Meidän kohtalomme on yhteinen.  Tämä on iso käänne, evoluution kvanttihyppy, radikaalin ihmisyyden rauhansopimus:  Meidän on… Continue reading Rauhan sopimus

Published
Categorized as Tarinat

Abundance

If I think of scarcity, I get scarcity. If I think of abundance, I get plenty of:  Love and loved ones. Time and resources. Wisdom and creativity. Compassion and respect. Help and strength. Humor and laughter. Silence and peace of mind. We tend to say “1 + 1 is more than 2”. Sounds good, but… Continue reading Abundance

Published
Categorized as Tales

Yllinkyllin

Jos ajattelen niukkuutta, saan niukkuutta. Jos ajattelen runsautta, saan yllinkyllin: Rakkautta ja rakkaita. Aikaa ja resursseja. Viisautta ja luovuutta. Myötätuntoa ja kunnioitusta. Apua ja voimia. Huumoria ja naurua. Hiljaisuutta ja mielenrauhaa. Meillä on tapana sanoa “1+1 on enemmän kuin 2”. Kuulostaa hyvältä, mutta tämä loputtoman kasvun ja laajenemisen tarina tuottaa  jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Aina pitää… Continue reading Yllinkyllin

Published
Categorized as Tarinat

Now

Mind control is most important. Focusing on what requires my attention at the moment. Putting aside whatever is unessential. I am breathing in, and I sense my mind. I am breathing out, and I know I’m concentrating. This moment is a gift. An opportunity for joy, happiness, renewal. Thanks for everything. I have no complaints.… Continue reading Now

Published
Categorized as Tales

Nyt

Mielen hallinta on tärkeintä. Keskittyminen siihen, mikä tässä hetkessä vaatii huomioni. Turhan siirtäminen syrjään.  Hengitän nyt sisään, ja tiedän hallitsevani mieltäni. Hengitän nyt ulos, ja tiedän pystyväni keskittymään. Tämä hetki on lahja. Mahdollisuus iloon, onneen, uudistumiseen. Kiitos kaikesta. Minulla ei ole valittamista. Pohdinnan paikka: (pohdi yksin) Miten kehität keskittymisen kykyäsi? (aloita dialogi) Keiden kanssa löydät… Continue reading Nyt

Published
Categorized as Tarinat

Natural insight

We have lost track of nature and ourselves. But we cannot “go to the nature” as consumers, with our excavators and oil drills. If we do, we just dig out our internal organs and drill holes to our souls. I cannot go to nature since I am part of nature. Just like every other human… Continue reading Natural insight

Published
Categorized as Tales

Luonnollinen oivallus

Me olemme eksyneet luonnosta ja itsestämme. Mutta me emme voi ”mennä luontoon” kuluttajina, kaivinkoneidemme ja öljyporiemme kera. Kaivamme samalla sisuskalumme ulos ja poraamme sielumme rikki.  En voi mennä luontoon, koska olen osa luontoa. Kuten jokainen muukin ihminen. En voi toimia yhteen muiden ihmisten kanssa, jos en kunnioita kaikkea luontoa.  Minä olen luonto, luonto on minä. … Continue reading Luonnollinen oivallus

Published
Categorized as Tarinat