Pacemaker of my Life

Nature has its own rhythms. They give birth in the spring and grow in the summer, retreat in the fall and sleep or die in the winter. It is not natural for a human being to be efficient and in full swing at all times. I have to find my own inherent rhythm, the Pace… Continue reading Pacemaker of my Life

Published
Categorized as Tales

Elämäni tahdistin

Luonnossa on omat rytminsä. Keväällä  synnytään ja kesällä kasvetaan, syksyllä vetäydytään ja talvella nukutaan tai kuollaan. Ihmiselle ei ole luontaista olla koko ajan tehokas ja täydessä vauhdissa. Minun on löydettävä oma sisäinen rytmini, Elämäni Vauhdinjako. Se ei ole rationaalinen suunnitelma, vaan olemisen asia. Minun on oltava yhtä luonnollisen rytmini kanssa. Siitä olotilasta syntyy sisäinen rauha,… Continue reading Elämäni tahdistin

Published
Categorized as Tarinat

Relaxed and sharp

On my first taiji-session, when I was a young man, I tried to take control of the complex movements, quickly and efficiently, to show others how smart I am. The teacher comes to me, breathes and looks at me calmly. – “Listen Pekka, we’re not trying anything special, just being relaxed and sharp. Simultaneously.” Relaxation… Continue reading Relaxed and sharp

Published
Categorized as Tales

Rento ja skarppi

Ensimmäisellä taiji-tunnillani, nuorena miehenä, yritin ottaa oudot liikkeet nopeasti haltuun, näyttää muille kuinka fiksu olen. Opettaja tulee eteeni, hengittää ja katsoo rauhallisesti. – ”Kuule Pekka, ei tässä sen kummempaa yritetä, kuin olla rento ja skarppi. Siis yhtä aikaa.” Rentous on kehon ja mielen valppautta tässä hetkessä. Skarppius on kehon ja mielen kirkas aikomus, valmius nopeaan… Continue reading Rento ja skarppi

Published
Categorized as Tarinat

Interdependence Day

Why are we celebrating Independence Day? There’s been many wars for  independence. You can’t have a war for interdependence – against whom would you fight? What about business?  What happens in the workplace? Trade wars, market conquests, competition, silos, workplace bullying and endless rush. Constantly offering an experience of inadequacy. Doesn’t sound like fun.  Sustainable… Continue reading Interdependence Day

Keskinäisriippuvuuden päivä

Miksi juhlimme itsenäisyyspäivää? Itsenäisyyden vuoksi on käyty paljon sotia. Keskinäisriippuvuuden vuoksi ei voi sotaa käynnistää – ketä vastaan sen sotisit? Entä liike-elämä? Mitä työpaikoilla  tapahtuu? Kauppasodat, markkinoiden valtaamiset, kilpailu, siilot, työpaikkakiusaaminen ja loputon kiire.  Jatkuvasti tarjolla riittämättömyyden kokemus. Ei kuulosta hauskalta. Kestävä liiketoiminta syntyy yhteenkuuluvuuden tunteesta ja jatkuvan inspiraation rakentamisesta, ei muiden voittamisesta. Voisimmeko luopua… Continue reading Keskinäisriippuvuuden päivä

Vegetiikerin visio

Haluan tehdä merkityksellistä työtä, palvella yhteisiä tavoitteitamme ja rakentaa kaunista tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Muillekin kuin ihmissukupolville. Miten tiikeri luopuu raivostaan, laskee irti täyden voimansa niin lempeästi, että koko viidakko iloitsee? Voimmeko kaikki tulla Vegetiikereiksi, löytää voiman ja rauhan? Voimmeko lopettaa planeetan tyhjäksi ahmimisen, ja muuttua planeetan hoivaajiksi? Haluan rakastaa ehdoitta. Haluan muuttua kasvissyöjätiikeriksi. Vahvaksi ja… Continue reading Vegetiikerin visio

Living spaciously

Thoughts. My head is full of them. Cogito, ergo sum. I think, therefore I am. Do I choose my thoughts, or do they choose me? Do I think, or does thinking happen to me? If I can’t control my thoughts, are they mine, and therefore do I exist? Is there space in me for big thoughts?… Continue reading Living spaciously

Elä väljästi

Ajatukset. Pääni on täynnä niitä. Cogito, ergo sum. Ajattelen, olen siis olemassa. Valitsenko minä ajatukseni, vai valitsevatko ne minut? Ajattelenko, vai tapahtuuko ajattelu minulle? Jos en hallitse ajatuksiani, ovatko ne minun, ja siten olenko olemassa? Onko minussa tilaa suurille ajatuksille? Tai hyvin pienille. Ehkä ajatukset  itse eivät ole tärkeitä? Voisin kiinnittää huomioni ajatusteni suhteisiin. Musiikki… Continue reading Elä väljästi