Categories
Elä väljästi Uudistumistarinoita

Hallitse sisäistä puhettasi

Tulokulma väljästi elämisen taitoon: Sisäiset tarinat

“There are two kinds of people: those who believe they’re a victim of the world and those who understand that they are the world.” – Alan Watts

Et ole onneton sen vuoksi, mitä sinulle tapahtuu, vaan sen vuoksi, mitä siitä tapahtumasta itsellesi kerrot. Sama pätee onnellisuuteen.

Ratkaiseva kysymys: Millaisen tarinoinnin virran luot omaan mieleesi? Millaisen elämän päätät elää? Tätä päätöstä voi kutsua itsen johtamiseksi, omaksi strategiaksi tai omajohtamiseksi. Kaikki se tapahtuu sinussa, ei ulkoisessa maailmassa.

Sinussa on ”muoto-identiteetti” ja ”ydin-identiteetti”. Ensin mainittu liittyy  persoonaasi, kehoosi, muodon maailmaan jossa toimit, konseptuaaliseen tietoon ja tietämiseen, lineaariseen aikaan, työhösi ja menestymiseesi siellä, raha-asioihisi jne.

Ydin viittaa ”muodottomaan” elementtiin sinussa, siihen kuka todella olet muodon maailman, konseptuaalisen tietämisen ja ajan ulkopuolella. Tässä elementissä ovat mukana intuitio ja yhteinen tietoisuus.

Ongelmaksi voi muodostua identifioituminen muototarinoihin. Muodon maailmassa toimiminen on tarpeen, mutta jos kuvittelee siinä olevan kaikki, jää näiden tarinoiden vangiksi, eikä voi nähdä muissakaan ihmisissä muuta kuin heidän muototarinansa.

Aito vuorovaikutus ja ihmissuhteet tapahtuvat ydintarinoiden välillä. Motoksi nousee ”hallitse sisäistä puhettasi”, ideana on suunnata sisäiset tarinat uudella tavalla. Elämäsi ei olekaan se tarina, jota päässäsi sepität. Elämäsi on tämä hetki.

Videolla työkalu harjoiteltavaksi: Tarinanelikenttä

  • Oletko tietoinen niistä uskomuksista ja tarinoista, jotka mielessäsi pyörivät ja vaikuttavat havaintoihisi, tulkintoihisi, tunteisiisi ja reaktioihisi? Voitko valita sisälläsi vellovat tarinat? Millaiset tarinat palvelisivat tavoitteitasi?
  • Mitkä sisäisen puheesi tarinat palvelevat ydin-identiteettisi kirkastumista? Miten havaitset ja vahvistat ydintarinoitasi? Miten annat ydintarinoidesi vaikuttaa muototarinoihisi, siihen miten toimit tässä maailmassa?
  • Ryhmittele löytämäsi tarinat yo. kuvan mukaiseen nelikenttään. Tarkkaile sisäisiä tarinoitasi, kirjoita päiväkirjaan millaisia tarinoita toistelet mielessäsi. Missä tilanteissa ne nousevat ja miltä sinusta tuntuu kun tarinat aktivoituvat? Mihin suuntaan ne sinua ohjaavat? Haluatko päätyä sinne? Haluatko muuttaa sisäistä puhettasi?

… jos haluat tulla mukaan digialustalle, jossa keskustellaan Elä väljästi -ohjelman teemoista, seuraa tätä linkkiä ja liity keskustelualustallemme.

-terveisin Pekka

Elä väljästi -ohjelma on sarja tulokulmia taitavampaan tapaan johtaa itseään ja työskennellä tuottavasti yhdessä, tiukan yksin puurtamisen sijaan. Seuraava Elä väljästi -ohjelman postaus: Löydä olemisen meininki – 6.10.

Eläväljästi_teemat.001

By Pekka Pirhonen

I do human-centric strategic development involving individuals, teams and organizations. At all levels it’s about creating and directing energy, inner transformation, and synchronization of individual and collective awareness. A shift in being initiates a shift in action.

In my blog "Coaching Corner" at www.onnivaattori.com I speak mainly about individual transformation and self-leadership. However, my personal experience tells that there is no separate “me” - I happen in relationships with others and with nature. Therefore my main motto regarding transformative self-leadership says “lead yourself towards others and all living beings”.

And once you’ve established contact, open your heart and mind, listen carefully and engage in powerful dialogue. This will transform you, and the whole world. Be the transformation you want to see in the world.

I am a professional self-leadership coach with ICF PCC-certificate, with a lot of experience in virtual coaching. Interested in all kinds of virtual collaboration, coaching assignments and mutual learning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s