Categories
Archives Arkisto

Koittakaa pärjätä! – Good luck making it!

Kuulin elämäni vaikuttavimman puheen sukumme isomammalta hänen 100-vuotisjuhlissaan. Syntymäpäiväsankari kohottautui seisomaan, kilisti sampanjalasiaan ja lausui: “koittakaa pärjätä!” – siemaisi sampanjaa ja nauroi päälle.

Isomamman silmissä oli naurua, myötätuntoa mutta myös ripaus huolta. “Kyllä me pärjätään”, vastasin miehekkäästi. Isomamma poistui keskuudestamme muutama kuukausi syntymäpäiväjuhlien jälkeen. Myöhemmin olen pohtinut mitä tuli luvattua, ja pystynkö sen pitämään.

Pärjätäksemme meidän on pysähdyttävä pohtimaan ainakin kahta asiaa:

  • “me” – onko se perheeni, kaveripiirini, kollegani, sukuni, maani, maanosani, ihmiskunta, koko planeetta… onko se nyt elävä sukupolvi vai menneet ja tulevat mukaanlukien?
  • “pärjätä” – onko se enemmän meille ja vähemmän muille, vai vähemmän mutta tasaisemmin  jaettuna, onko se eloonjäämistaistelua vai yhdessä elämisen riemua?

Terveiset isomammalle. Kyllä me pärjätään, tulet vielä hämmästymään. Havahdumme olennaiseen, löydämme rohkeutemme ja myötätuntomme. Ennen kaikkea, me tulemme löytämään toisemme.

KesäOnnivaattori aloittaa nyt kesäloman. Hyvää kesää kaikille – koittakaa pärjätä!


The most impressive speech I have heard in my lifetime was delivered by our Great Grandmother at her 100th birthday party. She got up from her chair, clinked her champagne glass and said, “Good luck making it!” She followed that with a sip and a laugh.

In her eyes I saw laughter, compassion and a bit of worry. “Oh yes, we will make it” I replied as we men feel we have to. Great Grandma passed away a few months after the celebration. Later I have reflected on my promise and my ability to keep it.

In order to make it, we have to pause to reflect on two aspects:

  • “we” — is it my family, my friends, my colleagues, my relatives, my country, mankind, the whole planet… is it this generation, or does it include past and even future generations?
  • “make it” — does that mean more for us and less for them, or less but more evenly shared, is it a fight for survival or joy of living together?

I salute Great Grandma. We will make it, you will see and be surprised. We will wake up to what is essential. We will find our compassion and courage. Most of all, we will find each other.

Kesä

Onnivaattori is going on summer vacation. Have a good one – and try to make it!

By Pekka Pirhonen

I do human-centric strategic development involving individuals, teams and organizations. At all levels it’s about creating and directing energy, inner transformation, and synchronization of individual and collective awareness. A shift in being initiates a shift in action.

In my blog "Coaching Corner" at www.onnivaattori.com I speak mainly about individual transformation and self-leadership. However, my personal experience tells that there is no separate “me” - I happen in relationships with others and with nature. Therefore my main motto regarding transformative self-leadership says “lead yourself towards others and all living beings”.

And once you’ve established contact, open your heart and mind, listen carefully and engage in powerful dialogue. This will transform you, and the whole world. Be the transformation you want to see in the world.

I am a professional self-leadership coach with ICF PCC-certificate, with a lot of experience in virtual coaching. Interested in all kinds of virtual collaboration, coaching assignments and mutual learning.

One reply on “Koittakaa pärjätä! – Good luck making it!”

Pärjääminen – toisista, ympäristöstä välittämistä..Olla ihmisiksi sanoisi varmaan isomammasi. Kiitos tämän viisauden jakamisesta ja eteenpäin jakamisesta. MInäkin haluan olla mukana jakamassa isomammasi viisautta ja välittää sitä eteenpäin.

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s